Birçok incinme, burkulma, bağ yaralanması ve bazı kırıklar ameliyatsız iyileşebilir. Ancak burdan doktora gitmeye gerek olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Öncelikle doğru tanı konulması, sonrasında iyileşmenin hızlı ve eksiksiz sağlanması için muayene esastır.

Çocuklarda bir çok kırık,burkulma, incinme ameliyatsız iyileşebilir. En sık görülenler;

  • El bileğinde görülen, kemikte ayrışması olmayan yeşil ağaç kırıkları
  • Omuzda ve köprücük kemiğinde görülen kırıkların çoğu
  • Büyüme çekirdeğinin (epifiz) etkilenmediği her türlü kırık çıkık
  • Açık yaralanmanın veya ileri derecede ezilmenin eşlik etmediği tüm burkulma ve incinmeler;

Erişkinlerde

  • El bileğinde görülen radius kırıklarının bir kısmı
  • Özellikle kol kemiklerinde görülen “çatlak” şeklindeki bazı kırıklar
  • Koldaki büyük kemiğin (humerus) ortasındaki parçalı kırıklar da dahil bir çok kırık
  • 2 mm’den daha az çökmesi / kabul edilebilir* açılanması olan birçok eklem içi kırık
  • Leğen kemiğinin ayrılmamış kırıkları
  • Omurgada ileri derecede çökme bulunmayan ve sinir yaralanmasının eşlik etmediği bazı kırıklar

Yaşlılarda omuz başında, omurgada görülen bir çok kırık başta olmak üzere çok sayıda yaralanma ameliyatsız tedaviler ile iyileştirilebilir.

Ameliyatsız tedavide genellikle atel, alçı, kişiye özel hazırlanmış ortez/splintler, bandajlar, vb yardımcı materyaller kullanılır.

*Kabul edilebilir: Kırık filmi üzerinden açısını ölçtüğümüz ve buna göre ameliyat olup olmayacağına karar verdiğimiz bir açı sınırı vardır. Bu sınır her kemikte değişmekte, sınırların üzerine çıkarsa ameliyat ile düzeltilmesi gerekmektedir. Kimi zaman kırık uç uca gelmese de; ölçülen açı, kabul edilebilir sınırın altında kalıyorsa ameliyatsız iyileşme de sağlanabilir.

Op.Dr.Okyar Altaş

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı