Diskoid Menisküs (Diz)

Doğuştan menisküsün anormal şekilli olmasıdır. Hemen her zaman dış menisküste tutulum vardır.

Klinik olarak; dizi açıp kapatırken ağrısız klik sesi veya şişlik olabilir. Diğer hastalıkları taklit edebilir.

Tanıda MR önemlidir.

Belirti vermediği takdirde ameliyatsız izlenebilir. Ağrı, şişlik, takılma ve benzeri şikayetler çocuğun gündelik hayatını etkilemeye başlarsa cerrahi uygulanır.

Kapalı (artroskopik) menisküs ameliyatı uygulanan hasta iyileşmeyi takiben yaşantısına eskisi gibi devam edebilir.

Op.Dr.Okyar Altaş

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı