CMC artroz, karpometakarpal artroz, Başparmak kireçlenmesi

Ailesel yatkınlık nedeniyle, uzun süre tekrar tekrar kullanılmaya, kaza veya yaralanmaya bağlı olarak, ya da eklemi tutan bazı romatizmal hastalıkların geç evrelerinde kıkırdak kabalaşır. Zarar gören ve tahrip olan kıkırdağın normalde parlak mavimsi beyaz olan rengi, pürtüklü sarımsı ve mat bir görünüm kazanır. Eklemi oluşturan kemikler arasındaki mesafe daralır ve bunun sonucunda kemik uçları adeta birbirine sürtünmeye başlar.

Osteoartritli eklemde sertlik, tutukluk veya katılık hissi, ağrı yanında bazen de şişlik ortaya çıkar.

Elin osteoartrozu genellikle 40 yaşın üzerinde başlar. Erkeklere göre kadınlar hastalığa on kat daha fazla yakalanır.

Tek eklemi tutabilirse de çoğunlukla tutuluş birden fazla eklemdedir. Özellikle ailenin kadınlar tarafında yaygındır; anne, kız, kız kardeş gibi.

Radyolojik olarak incelendiğinde eklem aralığının daraldığı, eklemi oluşturan kemiklerin birbirine yaklaştığı ve kemikte skleroz (Beyazlaşma) olduğu dikkati çeker.

Ayrıca adeta yeni kemik oluşumları gibi kemiksi çıkıntılar büyüyerek eklemi genişletir. Dışarıdan bakıldığında da eklemin normal şeklini kaybederek genişlediği gözlenir.

Hastalık; ağrısız veya pek az bir ağrı ile; aylar ve yıllarca fark edilmeden ilerleyebilir. Hastalar; hekime genellikle parmaklarında giderek belirginleşen kötü görünümlü şişlikler nedeniyle başvururlar. Bazı hastalar işlerini eskisi kadar beceriyle yapamadıklarından yakınır. Kireçlenmeden kaynaklanan yakınmalarınız; hangi eklemlerinizin etkilendiğine, ne kadar zamandan beri kireçlenme olduğuna ve genel sağlık durumunuza bağlıdır. Yakınmalar günlük yaşamı etkileyebilir.

Bu hastalıkla ilgili olarak en sık rastlanan bazı yakınmalar şunlardır:

– Bir ya da iki eklemde ağrı ve sertlik veya katılık hissi,

– Hareket sırasında eklemden kıtırtı şeklinde ses gelmesi,

– Eklemin genişlemesi, deforme olması,

– Bazı durumlarda şişlik,

Bu yakınmalar yavaş yavaş ortaya çıkar ve eklemin kullanılması ile kötüleşir.

Tedavide ameliyat harici yöntemler uygulanır. İlgili bölgeyi sabit tutmaya yarayan splintler, ağrı kesici ilaç ve kremlerden yararlanılır. Fayda görmeyen hastalarda lokal enjeksiyonlar yapılır. Bu tedavilerden fayda görmeyen sınırlı bir hasta grubunda ameliyat gerekebilir.