Esneklik (hipermobilite)

Normal hareket açıklığının ileri derecede artmış olduğu bir klinik tablodur. Kızlarda erkeklere oranla daha sık rastlanır.

Başparmağın önkola değdirilebilmesi (normalde yapılamaz),

Parmakların geriye doğru ileri derecede katlanması

Dirseklerin 10 dereceden fazla geriye açılması

Dizlerin 10 dereceden fazla geriye bükülmesi

Ayak bileğinin geriye doğru gereğinden fazla bükülebilmesi

belirtilerinden üçünün bulunması tanıyı koydurur.

Hipermobilitesi olan çocuklarda travmaya bağlı zedelenmelere sıkça rastlanır. Tedavisinde kas güçlendirici egzersizler, medikal tedaviler verilir.