Omuz eklemi ; vücudumuzun en çok hareket kabiliyeti olan eklemidir. Üç kemiğin birbiriyle etkileşimi sonucu oluşur;

Köprücük kemiği (klavikula)

Kürek kemiği (skapula)

Omuz başı kemiği (humerus)

Bu üç kemiğin birleşim bölgeleri çevresindeki kırıklar; her yaş grubunda sık görülür.

Çocuklarda ve yaşlılarda görülen omuz çevresi kırıkları; genellikle ameliyatsız tedavi edilir.

Yetişkinlerde görülen kırıklarda; kırığın yerleşimi, tipi, parçalanma derecesi, vb bir çok parametre ile değerlendirme yapmak gerekir.

Ameliyatta amaç; diğer tüm kırıklarda olduğu gibi, erken harekete izin verecek bir yapı oluşturmaktır. Bu amaçla; teller, platinler, protez vb kullanılabilir.

Özellikle ekleme doğru uzanan kırıkların tedavilerinde; kireçlenme olmaması için azami dikkat gösterilmeli ve mümkün olduğunca pürüzsüz bir yüzey oluşturulmalıdır.

Omuz kırıklarından sonra kullanılabilecek alçı yoktur. Alçı yerine kol askıları veya velpo bandajı adını verdiğimiz; omuzu yerinde tutmaya yarayan sargılar kullanılabilir.

Omuz çevresi kırıklarda; akciğerlerde ve boyunda da yaralanmalarla karşılaşılabilir. Bu sebeple dikkatli bir muayene sonrası röntgen ve gerekirse bilgisayarlı tomografi incelemeleri yapılması esastır.

Omuz çevresi kırıklarından sonra iyileşmenin hızlanması açısından rehabilitasyon çok önemlidir.

Op.Dr.Okyar Altaş

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı